top of page

על עבודת אלילים ועל הצורך באלוהים עם ד"ר יאיר כספי


בן אדם מצווה לשמוח, על פי ההלכה.

אם אינו שמח, מוטב ש"יפשפש במעשיו". מהו חטאו? איזה שקר הוא משקר לעצמו? מיהו אליל השווא אותו הוא עובד?

אביו? אמו? העבודה שלו? אולי כספו?

או אלילים פסיכולוגיים, כמו: נורמליות, או אותנטיות.

לעתים, ניצב האדם ב"ניסיון" - נסיבות חיים קשות שאינן קשורות במעשיו - מחלה קשה או מלחמה. אז נדרש אדם "להתגייס" לטובת עמידה ב"ניסיון", בתכנית האלוהית שאינו מודע לתכליתה.


שיחה מרתקת עם ד"ר יאיר כספי, על פסיכולוגיה ויהדות, וכיצד הן משלימות זו את זו.

ילדותו של כספי היתה "ניסיון" לא פשוט. בבגרותו יצא למסע בחיפוש אחר אושרו. כשהגיע למורו, ישעיהו לייבוביץ', מצא את שביקש, ומאז למד והשכיל בפילוסופיה היהודית, ויזם מודל פסיכולוגי שמושתת על עקרונות ההלכה היהודית.

כספי הוא מחבר הספרים: לדרוש אלוהים, ניסיון- פסיכולוגיה ויהדות: מסע תיקון והילד שכמעט הציל את אמו.

שיחה על הצורך של האדם באלוהים, ועל האלילים שמשעבדים אותנו כשאין לנו אלוהים.

על משמעות החופש ועל התפקיד כרכיב מהותי מהחופש היהודי.

על החוויה האנושית, שהיא בבסיסה המתח הנצחי שבין האלוהי לחייתי, בין הציווי לבחירה.


Comments


תמונה חצויה.jpg

מאמנת אישית מוסמכת מכון אדלר
מאמנת יזמים ועסקים
מטפלת בנשימות מעגליות (ריברסינג)

מנחת הפודקאסט מעלה בטוב
0544-533064 

dana@danaregev.com

נושאי הבלוג:
פוסטים אחרונים:
bottom of page